1. Home
 2. Docs
 3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (PC)
 4. Chuẩn bị dữ liệu gian hàng trước khi đăng ký kết nối
 5. Phần mềm POS bán hàng

Phần mềm POS bán hàng

– Các phần setup hạ tầng ở POS: POS Server & POS PC

 • Active chức năng Delivery cho điểm bán hàng
 • Cấu hình nhận đơn:
 • Add tài khoản nhận đơn (User Delivery)
 • Bỏ trống phần add tài khoản Logistic
 • Trạng thái hết món: setup Out_Of_Stock
 • Báo cáo đối soát Grab
 • Tạo link order online và add link vào thương hiệu trên CMS

– Vui lòng gọi tổng đài iPOS.vn để được hỗ trợ kiểm tra và setup các điều kiện hạ tầng đảm bảo việc nhận đơn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?