1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (PC)
  4. Các tình huống phát sinh và xử lý
  5. Các tình huống xử lý liên quan đơn hàng

Các tình huống xử lý liên quan đơn hàng

1. Đơn hàng không về CRM:

– Có đơn về App Mechant nhưng không thấy đẩy về CRM & POS tại cửa hàng

– Check trên CRM phần Quản Lý Đơn: Lỗi hệ thống

– Cách thức xử lý trong trường hợp này

2. Đơn hàng về CRM nhưng không đẩy xuống POS (trạng thái wait confirm quá lâu)

  • Do user đăng nhập không có quyền nhận đơn -> đăng nhập user có quyền nhận đơn để nhận đơn hàng
  • Do kết nối mạng internet có vấn đề -> Kiểm tra lại hệ thống mạng internet, đảm bảo kết nối để nhận đơn hàng.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?