1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (FABi)
  4. Quy trình vận hành tại cửa hàng
  5. Cách thức tiếp nhận và xử lý đơn hàng GrabFood

Cách thức tiếp nhận và xử lý đơn hàng GrabFood

– Đơn hàng từ GrabFood về POS Fabi sẽ có Topup thông báo. Thu ngân chọn “Xác nhận và tạo hóa đơn” khi đã kiểm tra đơn hàng, đủ điều kiện phục vụ đơn hàng.

– Thu ngân chọn xác nhận và tạo hóa đơn => Ngay sau khi chọn “OK” hệ thống tự động in bill thanh toán và chuyển trạng thái sang đã xác nhận, khi đó nhân viên làm đồ và chờ tài xế tới lấy hàng.

– Khi tài xế Grab đến nhận hàng, thu ngân hoặc bộ phận trả đồ dựa vào Mã Đơn Hàng để trả đồ

– Trong trường hợp cửa hàng không đủ điều kiện phục vụ, thu ngân chọn Hủy đơn hàng và chọn lý do.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?