1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (FABi)
  4. Quy trình vận hành tại cửa hàng
  5. Cách thức theo dõi trạng thái đơn hàng GrabFood

Cách thức theo dõi trạng thái đơn hàng GrabFood

– Để theo dõi trạng thái đơn hàng, truy cập CRM iPOS, chọn mục: Đơn hàng online => Đơn đặt hàng để tiến hành theo dõi toàn bộ trạng thái đơn hàng.

– Chờ xác nhận: Khách hàng order trên App/ Web của Grab, đơn hàng đẩy về máy POS Fabi, Dưới nhà hàng sẽ popup thông báo nhận đơn kèm theo chuông cảnh báo (nếu có loa).

– Nhà hàng đã nhận: Nhà hàng nhận đơn, xác định hợp lệ có thể phục vụ, in bill để tiến hành chế biến đồ.

– Đang tìm xế: Đang tìm tái xế Grab tới nhận đơn.

– Đang giao hàng: Tài xế tới nhà hàng và nhận đồ ăn đi giao => cập nhật trạng thái trên App của tài xế là đã nhận hàng.

– Hoàn thành: Tài xế giao hàng cho người dùng xong => bấm hoàn thành đơn hàng trên App của tài xế. Trên CRM trạng thái đơn hàng là “Hoàn thành”

– Đã hủy:

  • Nhà hàng nhận đơn, xác định không thể phục vụ, chọn bỏ toàn bộ các món của đơn hàng.
  • Người dùng hủy đơn hàng do đặt nhầm.
  • Hệ thống GrabFood không tìm thấy tài xế.
Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?