1. Home
 2. Docs
 3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (FABi)
 4. Quy trình vận hành tại cửa hàng
 5. Cách thức quản lý báo cáo đối soát

Cách thức quản lý báo cáo đối soát

Để xem báo cáo thống kê bán hàng qua kênh GRABFOOD, nhà hàng có thể theo dõi doanh thu tổng quan từng bill qua Báo cáo đối soát ở Tab kênh bán hàng => Đối soát.

 • Chọn ngày, chi nhánh, chọn nguồn đơn hàng Grab.
 • Dựa vào cột số hóa đơn để đối chiếu với bên báo cáo của GrabFood gửi qua email.
 • Hoa hồng là số tiền GrabFood thu.
 • Thành tiền là số tiền GrabFood phải thanh toán cho nhà hàng.
 • Khi đối soát xong, bấm “Xác nhận đơn đã thanh toán” để chuyển trang thái toàn bộ đơn hàng trong khoảng thời gian đã chọn sang trạng thái “Đã thanh toán”.

– Trường hợp khi số tiền khi đối soát bị lệch thì khách hàng có thể check chi tiết theo bill bằng cách vào Tab báo cáo => báo cáo hóa đơn theo thời gian.

 • Nhập mã hóa đơn (5 kí tự) của hóa đơn xác định lệch.
 • Chọn ngày, chọn chi nhánh => bấm nút tìm kiếm.
 • Double click vào hóa đơn để xem chi tiết hóa đơn và đối chiếu với bên GrabFood.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?