1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (FABi)
  4. Khởi tạo kết nối gian hàng GrabFood trên hệ thống CRM iPOS
  5. Merchant đã có gian hàng GrabFood

Merchant đã có gian hàng GrabFood

– Khách hàng đăng nhập App Merchant để lấy thông tin phục vụ việc kết nối hệ thống:

  • Tên gian hàng.
  • Email
  • Số điện thoại.

– Sau khi click vào kết nối ở từng điểm bán hàng => Hệ thống hiển thị thông tin Chưa có hay Đã có gian hàng => Khách hàng chọn “Có rồi”.

– Tiến hành điền đầy đủ 3 thông tin: Tên gian hàng, Email, Số điện thoại.

– Sau khi điền đầy đủ các thông tin khách hàng Chọn Gửi Thông Tin.

– Toàn bộ thông tin đăng ký sẽ được gửi Email về bộ phận hỗ trợ của iPOS.vn.

– Bộ phận hỗ trợ iPOS tiến hành làm việc với đối tác GrabFood để có mã kích hoạt kết nối trong thời gian sớm nhất ( không tính thứ 7, chủ nhật)

– Đối tác GrabFood cung cấp mã kích hoạt , bộ phận hỗ trợ iPOS sẽ tiến hành gửi email đến khách hàng với nội dung bao gồm mã kích hoạt kết nối, tài liệu hướng dẫn vận hành .

– Sau khi nhận được thông tin qua Email, khách hàng đăng nhập hệ thống CRM iPOS chọn chi nhánh cần kết nối tiến hành :Kích hoạt kết nối.

– Khách hàng nhập mã kích hoạt => Lưu mã để hoàn tất việc kết nối.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?