1. Home
  2. Docs
  3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (FABi)
  4. Khởi tạo kết nối gian hàng GrabFood trên hệ thống CRM iPOS

Khởi tạo kết nối gian hàng GrabFood trên hệ thống CRM iPOS

– Các bước tiến hành kết nối GrabFood trên hệ thống CRM:

  • Chọn Tab Kết nối => GrabFood để tiến hành kết nối
  • Chọn cửa hàng cần kết nối GrabFood => Chọn Kết Nối

Articles

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?