1. Home
 2. Docs
 3. CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH GIẢI PHÁP BÁN HÀNG ONLINE QUA KÊNH GRABFOOD (FABi)
 4. Chuẩn bị dữ liệu gian hàng trước khi đăng ký kết nối
 5. Setup hạ tầng trên CMS Fabi.

Setup hạ tầng trên CMS Fabi.

1. Khai báo thiết bị tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

– Để tiếp nhận đơn hàng GrabFood trên hệ thống Fabi POS khách hàng cần khai báo chính xác thiết bị tiếp nhận và xử lý đơn hàng trên từng điểm bán hàng.

– Truy cập CMS Fabi và tiến hành các bước như sau:

 • Chọn Tab Nhà hàng => Chọn cửa hàng tương ứng
 • Thiết bị => Chọn thiết bị tương nhận đơn hàng GrabFood.

Lưu ý: Trong trường hợp cửa hàng có nhiều thiết bị cần chọn chính xác thiết bị tương ứng.

2. Setup Kênh bán hàng:

– Việc Setup kênh bán hàng là điều kiện bắt buộc để khách hàng có thể tiến hành đối soát và cắt % hoa hồng với GrabFood một cách dễ dàng và nhanh chóng.

– Trước tiên, cần tạo phương thức thanh toán GRAB_ONLINE, truy cập hệ thống CMS Fabi và tiến hành khai báo các thông tin như sau:

 • Tab Nhà hàng => Phương thức thanh toán => Tạo phương thức mới.

 • Nhập mã, tên phương thức: GRAB_ONLINE, chọn điểm áp dụng => chọn Lưu

– Sau khi tạo xong phương thức thanh toán GRAB_ONLINE, tại trang chủ, chọn Tab kênh bán hàng => Thêm kênh bán hàng.

– Trên giao diên người dùng cần khai báo các thông tin sau:

 • Tên cửa hàng tương ứng.
 • Nguồn GrabFood
 • Phần trăm hoa hồng: Giá trị GrabFood sẽ thu của nhà hàng tương ứng trên các đơn hàng.
 • Hình thức thanh toán: Trả sau
 • Phương thức thanh toán: GRAB_ONLINE

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?