Xuất kho hỏng hủy

Mô tả nghiệp vụ Với các mặt hàng đã nhập kho, phát hiện hỏng, sai sót, hết hạn sử dụng,… không thể trả lại cho nhà cung cấp, cần ghi nhận xuất hủy hàng hóa Khi xuất kho hỏng hủy, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau: – Ghi nhận hàng hóa xuất …

Xuất kho hỏng hủy Read More »