Tạo E-voucher

Tạo E-voucher Truy cập Quản lý e-voucher > Ấn Tạo mới và làm theo hướng dẫn dưới đây: Bước 1: Chọn mục đích phát hành voucher Tên mục đích phát hành Chi tiết hoàn cảnh áp dụng MỘT VOUCHER SỬ DỤNG NHIỀU LẦN Khi bạn cần tạo một ưu đãi áp dụng cho mọi đối …

Tạo E-voucher Read More »