Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới

Trường hợp 1:  Có kết nối phonerlite với hệ thống IPOS CallCenter:      1. Nhận cuộc gọi của khách hàng gọi tới số hotline:     2. Khách hàng gọi tới số hotline được kết nối với IPOS CallCenter, khi nghe cuộc gọi sẽ tự động mở ra trang tạo đơn đặt hàng và …

Bước 1: Mở tab tạo đơn hàng mới Read More »