Kết nối Facebook

Kết nối CRM với Facebook Page Sau khi kết nối Facebook Page của thương hiệu với phần mềm CRM, khách hàng có thể thực hiện các thao tác với chatbot khi chat với page. Bước 3: Tự động mở popup yêu cầu đăng nhập tài khoản quản trị Facebook page > Ấn Tiếp tục với …

Kết nối Facebook Read More »