Đối soát

– Sử dụng báo cáo ‘Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng kèm phương thức thanh toán’ (Hình 1). Báo cáo → Báo cáo bán hàng → Bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng kèm phương thức thanh toán → Chọn thời gian cần xem → Xem → Báo cáo cần xem (Hình …

Đối soát Read More »