Chi tiền ngân hàng

Mô tả nghiệp vụ Phần mềm kế toán iPOS hỗ trợ các nghiệp vụ chi tiền ngân hàng như: – Chi trả nhà cung cấp bằng tiền ngân hàng – Trả trước cho nhà cung cấp bằng tiền ngân hàng – Chi lương nhân viên bằng tiền ngân hàng – Tạm ứng bằng tiền ngân …

Chi tiền ngân hàng Read More »