Theo dõi đơn hàng

Tổng đài viên cần theo dõi lộ trình đơn hàng dựa trên trạng thái đơn tại màn theo dõi đơn hàng. Với mỗi trạng thái sẽ có cảnh báo (Cài đặt ở Cấu hình hệ thống) nếu đơn hàng quá thời gian cho phép xử lý.      a. Trạng thái Chờ xác nhận: Đơn …

Theo dõi đơn hàng Read More »