Cài đặt nhà hàng và món

Cài đặt kết nối phần mềm bán hàng Phần mềm iPOS CRM được tích hợp với phần mềm bán hàng iPOS, giúp tự động đồng bộ thông tin của cửa hàng và thực đơn (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại cửa hàng, danh sách nhóm món và danh sách món), sau đó tự …

Cài đặt nhà hàng và món Read More »