Bức tranh khách hàng

Bức tranh khách hàng Là các chỉ số thống kê vẽ lên chân dung toàn cảnh của khách hàng mục tiêu: Tổng số khách hàng và biểu đồ thống kê số lượng khách trong hôm nay, tuần này, tháng này: là tổng số lượng khách hàng đã thu thập thông tin, và tăng trưởng số …

Bức tranh khách hàng Read More »