Bảng kê đơn hàng

Toàn bộ đơn hàng đã được xử lý từ các nguồn : Zalo, Facebook, App và Website của nhà hàng, Ứng dụng của đối tác hay đặt đơn qua CallCenter sẽ được hiển thị tại màn Bảng kê đơn hàng. Dựa theo nhu cầu muốn hiển thị trên bảng kê, bạn có thể sử dụng …

Bảng kê đơn hàng Read More »