Bán hàng không qua kho (bán dịch vụ)

Mô tả nghiệp vụ Khi bán hàng không qua kho/ dịch vụ, phần mềm sẽ ghi nhận các bút toán sau: – Ghi nhận doanh thu cho bộ phận bán hàng – Ghi nhận công nợ với khách hàng – Hỗ trợ kê khai thuế VAT đầu ra Video hướng dẫn Hướng dẫn chi tiết …

Bán hàng không qua kho (bán dịch vụ) Read More »